Bipolaire stoornis, de basis.

Een bipolaire stoornis is een redelijk ingewikkeld fenomeen.   Hoewel het in basis bij alle patienten hetzelfde is, zijn er vele variaties met vele comorbiditeiten.

Aaargh…daar is al meteen zo een lekkere term. Comorbiditeiten, kun je dat eten? Nee, het is een term die wordt gebruikt bij het tegelijkertijd voorkomen van twee of meer aandoeningen of stoornissen. Iets dat bij de bipolaire stoornis opvallend vaak voorkomt.

Dat is 1 van de redenen dat de ervaringen van mensen met een bipolaire stoornis, naast hun overeenkomsten, ook zoveel verschillen. Bijna altijd speelt er nog iets anders mee, dat uiteraard ook zijn invloed heeft op het totaalbeeld. In een toekomstig artikel zal ik er meer over vertellen.

Het is GEEN persoonlijkheidsprobleem

Goed, terug naar de bipolaire stoornis. Wat het in elk geval NIET is, is een persoonlijkheidsprobleem, wat wel eens wordt gedacht. Het is een echte medische, psychische aandoening die alleen vastgesteld kan worden door een daarvoor bevoegd deskundige, de psychiater.

In 1 zin samengevat zijn de symptomen extreme wisselingen van stemming, gedachten, energie en gedrag. Een paar feiten op een rij (bron psyq). Ongeveer 1,3% van de bevolking in Nederland heeft een bipolaire stoornis. Gemiddeld zijn de vrouwen 27 jaar als de diagnose wordt gesteld. Bij mannen is dat 24. Van de bipolaire patienten krijgt 25-50% op enig moment te maken met een zelfmoordpoging. De comorbiditeiten waarover ik eerder sprak, komt voor bij maar lieft 92%.

Wat de oorzaak is van een bipolaire stoornis is nog niet precies bekend. Er zijn wel een aantal zaken die bij onderzoek vaak voorkomen bij mensen die aan de aandoening lijden.

  • een overproductie van het stress-hormoon cortisol
  • biochemische disbalans van bepaalde hormonen en neurotransmitters. In het. Bijzonder dopamine, serotonine, norpinefrine en actylcholine.
  • een extreem snelle biologische klok die mogelijk het slaap-waak ritme verstoord. En verstoorde slaap is net 1 van de dingen die gelinkt is aan het triggeren van de symptomen van een bipolaire stoornis.
  • vaak komt de bipolaire stoornis voor in de familie

Het herkennen van een bipolaire stoornis is moeilijk. In de extreme gevallen (vooral bipolair I) gaat het een stuk eenvoudiger dan bij de bipolair II, waar de depressies wel herkent worden, maar de tussenliggende hypomane periodes niet.

Manie en hypomanie

Bij de bipolaire stoornis I wordt vooral gekenmerkt door de manie, waar de bipolaire stoornis II per definitie alleen hypomane periodes kent. Het verschil tussen beide is de intensiteit.

Men heeft enorm veel energie, loopt over van de ideeen, heeft weinig slaap nodig, heeft een abnormaal goede stemming of is juist buitengewoon prikkelbaar. Dit is bij beide zo.

Maar de manische periode brengt mensen vaak in de problemen, door het maken van schulden, seksuele ongeremdheid en daarme de relatie op het spel zetten. Ook komen waanideen en hallucinaties voorkomen. Bij de hypomane episodes, komen deze extremen niet voor.

Tot zover deze inleiding in de bipolaire stoornis. Waarschijnlijk heb je nog meer vragen dan voordat je dit artikel las. Daarom volgen er nog meer artikelen over; onder andere:

  • De invloed van de biochemische processsen
  • De symptomen en diagnose
  • De manische en hypomane episode
  • Behandelingen
  • De invloed op het dagelijks leven
  • En nog VEEL meer.


Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *